Lees graag meer oor ons produkte hier:

  • Algar se produkte is betroubaar en sterk.
  • Produkte word vervaardig uit 3mm (HD reeks) of 2mm (LD en SD reeks) staal en behandel met edge primer,
  • Waarna 2 lae UV verf 'n pragtige afwerking voorsien. Ander afwerkings soos galvanisering kan ook voorsien word.
  • HD - Heavy Duty reeks - bied optimale leeftyd omrede dit vervaardig word uit square tubing in, vergelyking met die SD - Standaard reeks wat uit 2mm ronde pyp vervaardig is wat dien as 'n markverwante produk.

Read more about our products here:

  • Algar's products are strong and durable.

  • Products are manufactured out of 3mm (HD series) or 2mm (LD and SD series) steel and is handled with edge primer, after which 2 layers of UV paint, that gives a neat finish. Otherwise galvanizing can also be done on the products.

  • The HD series offers optimal life time of a product, because it is manufactured out of square tubing in comparison to the SD - Standard series that is made of 2mm round pipe that is market related products

Nou dat jy die basiese het, kyk gerus na ons produkte

Kleinvee Produkte
Bees Produkte
Jaylor TMR Voermengers
Groen energie oplossings (Solar)


Now that you have got the basics, have a look at the rest of our products

Small Livestock Products
Cattle Products
Jaylor TMR Feed Mixers
Green energy Solutions (Solar) 
Call